Yêu Nhá, Thương Nhá - Love Bipolar (2018)


Yêu Nhá, Thương Nhá poster

Sang Tai Và Sang Nuea là hai anh em sinh đôi. Sang Tai là thợ trang điểm cho Wennie-1 superstar, còn Sang Tai hiện đang thất nghiệp. Do bị tai nạn nên Sang Tai không thể đi làm được trong vòng 6 tháng do đó Sang Nuea đã đóng giả làm người anh em của mình để đi làm thay Sang Tai…


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN