Yêu Linh Linh - Goldbuster (2017)


Yêu Linh Linh poster

Phim Yêu Linh Linh Hai cha con chủ nhà đất bất lương Từ Đại Phú cùng Từ Thiên Vũ, muốn có quyền sở hữu khu dân cư cũ "Manh Quý Phường". Nhưng Manh quý phường có 4 hộ gia đình không muốn dọn ra ngoài... Nên họ thuê người giả ma để đuổi 4 hộ đi, nhưng không ngờ giả ma lại dụ tới ma thật...


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN