Vây hãm Jadotville - The Siege of Jadotville (2016)


Vây hãm Jadotville poster

Quân tình nguyện Liên Hiệp Quốc bị lực lượng quân đội của Katangese-Congo tấn công vào năm 1961. Lực lượng gìn giữ hòa bình Ireland của Liên Hiệp Quốc với những trang bị vũ khí hạng nhẹ đã bị bao vây tại thị trấn Jadotville trong sáu ngày đêm kinh hoàng...


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN