Trận Tử Chiến Ở Yeon Pyeong - Northern Limit Line (2015)


Trận Tử Chiến Ở Yeon Pyeong poster

Northern Limit Line trên câu chuyện có thật xảy ra ở Yeonpyeong-do, đây là câu chuyện của những người lính trẻ, những người đã cho thấy sự can đảm và trách nhiệm đối với đất nước của họ…


VIP-HD2

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN