TỘI ÁC THAM NHŨNG - Misconduct (2016)


TỘI ÁC THAM NHŨNG poster

Nội dung phim Tội Ác Tham Nhũng: Misconduct 2016 nói về một luật sư trẻ đầy tham vọng bị đưa vào một vụ kiện lớn đối với một nhà điều hành mạnh mẽ và tàn nhẫn của một công ty dược phẩm lớn, anh đã sớm thấy mình tham gia vào một vụ tống tiền và tham nhũng. Anh phải đối mặt như thế nào trong tính huống đó?


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN