Tiền Học Sâm - Cha Đẻ Tàu Thần Châu - Hsue Shen Tsien / 钱学森


Tiền Học Sâm - Cha Đẻ Tàu Thần Châu poster

Phim Cha Đẻ Tàu Thần Châu kể về Tiền Học Sâm là cha đẻ của phòng thí nghiệm phản lực ĐH CalTech, là nhà khoa học quan trọng trong việc đóng góp chương trình tên lửa và không gian cả ở Mỹ và Trung Quốc ( là cha đẻ của tàu thần Châu và nghành vũ trũ Trung Quốc).


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN