Thời Kỳ Đen Tối - The Age of Shadows (2016)


Thời Kỳ Đen Tối poster

Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm những người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương. Bộ phim được việt ngữ bởi NhýmLeeSub.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN