Tập Yêu Pháp Hải Truyện - Fa Hai (2018)


Tập Yêu Pháp Hải Truyện poster

Trong phim Tập Yêu Pháp Hải Truyện, thời kì hưng thịnh, yêu quái hoành hành. Triều đình lập ra tổ chức “Tập Yêu Ti” chuyên lùng bắt yêu quái, từng thành viên đều phải uống máu yêu, để chống lại yêu ma. Nhưng nếu không thể giữ được tấm lòng trong sạch như nước, thì sẽ bị máu yêu phản phệ, hóa thành bán yêu.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN