Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục - Tremors: A Cold Day in Hell (2018)


Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục poster

Phần tiếp theo tìm thấy Burt Gummer và con trai Travis tại một trạm nghiên cứu từ xa, nơi họ phải chiến đấu với quái vật Graboids đã được biến thành vũ khí sống.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN