Phong Thần Chiến Kỷ - The War Records of Deification (2018)


Phong Thần Chiến Kỷ poster

Phim Phong Thần Chiến Kỷ xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Khương hoàng hậu và Thân Công Báo.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN