Phi Vụ Để Đời - Money Bag (2018)


Phi Vụ Để Đời poster

Nói về cuộc săn đuổi dữ dội giữa một kẻ thất nghiệp, một người giao hàng, bọn côn đồ, một kẻ giết người, và một cảnh sát khi tất cả họ cố gắng đặt tay lên một khẩu súng và một túi golf chứa đầy tiền mặt với các mục đích khác nhau.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN