Nước Mỹ Của Hillary Clinton - Hillarys America: The Secret History Of The Democratic Party


Nước Mỹ Của Hillary Clinton poster

Nội dung: Đây là phim tài liệu của Dinesh DSouza, nội dung phim là lịch sử, sự thật về Đảng Dân Chủ và gia đình nhà Clinton dưới góc nhìn của Dinesh DSouza.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN