Ninh Mông Sơ Thượng - First Love(2016)


Ninh Mông Sơ Thượng poster

Phim Ninh Mông Sơ Thượng: Tả Tái Tuấn và Trịnh Lỗi là bạn thân đại học, nhưng hai chàng trai lại có cùng một cô con gái nuôi tên Diệu Diệu. Tiểu Mông là đối tượng mến mộ của Tái Tuấn và Trịnh Lỗi thời đại học, cũng là mẹ của Diệu Diệu. 8 năm trước, Tiểu Mông sang Mỹ du học bặt vô âm tín. 8 năm sau, Tiểu Mông lại lần nữa xuất hiện


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN