Người Dơi Nhẫn Giả - Batman Ninja (2018)


Người Dơi Nhẫn Giả poster

Batman cùng những đồng minh và kẻ thù bị đưa từ thành phố Gotham hiện đại trở về thời phong kiến Nhật Bản.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN