Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử - Taste Of Love (2015)


Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử poster

Ngộ Không Truyện: Tử Hà Tiên Tử - Taste Of Love 2015: Phim là ngoại truyện của Tây Du Ký về mối tình giữa Tôn Ngộ Không và Tử Hà Tiên Tử. 500 năm trước sự kiện Đại Náo Thiên Cung, cả hai lén xuống trần chơi và lạc mất nhau.Từ đó dưới thân xác nữ tướng Lâm Anh. Tử Hà vừa phải làm tròn sứ mệnh một vị tướng, vừa phải đi tìm Ngộ Không.


Youtube

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN