Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016)


Minh Triều Cẩm Y Vệ poster

Phim Minh Triều Cẩm Y Vệ 2016 lấy bối cảnh triều Đại Minh thời Vĩnh Lạc, nói về Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Lý Nghị ở trong cục diện quan trường hỗn loạn của triều Minh minh tranh ám đấu, vì bảo vệ quốc gia mà cùng thế lực hắc ám đấu tranh.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN