Lỗ Hổng - Zero Days (2016)


Lỗ Hổng poster

Phim Lỗ Hổng Một tài liệu tập trung vào Stuxnet, một phần của phần mềm độc hại cho máy tính tự sao chép mà Mỹ và Israel đã phát động để tiêu diệt một phần quan trọng của một cơ sở hạt nhân của Iran, và cuối cùng đã lan rộng ra ngoài mục tiêu dự định của nó.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN