Kiếm Tình - The Spirit Of The Swords 2015


Kiếm Tình poster

The Spirit of the Swords 2015 – Kiếm Tình là câu chuyện về kiếm sĩ trẻ chỉ để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của thầy trước khi chết – để tìm kế hoạch chính để có được thanh kiếm nổi tiếng cổ xưa, từ miền Bắc đến đồng bằng miền Trung Bồng Lai.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN