Kiếm Hồn - Katsugeki/Touken Ranbu (2017)


Kiếm Hồn poster

Năm 1863, kỷ nguyên của samurai sắp lụi tàn, nước Nhật bị chia cắt bởi 2 phe ủng hộ Mạc Phủ và chống đối Mạc Phủ. Thế giới đang bị đe dọa bởi một lực lướng đến từ tương lai muốn thay đổi lịch sử. Để ngăn cản và bảo vệ lịch sử, 2 kiếm sĩ là Horikawa Kunihiro và Izuminokami Kanesada đã lên đường đến Edo.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN