ĐẬU PHÚC TU TIÊN - Tofu (2017)


ĐẬU PHÚC TU TIÊN poster

Đậu Phúc Tu Tiên vào thời Hán Vũ Đế, các loại Đậu được Hoài Nam Vương Lưu An dùng phép hóa thành hình người, thành lập nên Đậu Tộc. Anh chàng Đậu Phúc 1 lòng tin rằng nếu kiên trì tu luyện thì loài Đậu sẽ có thể thành tiên. Thế nhưng, phàm là ai muốn luyện tiên thuật đều biến mất 1 cách kỳ lạ, khiến việc tu tiên trở thành 1 điều cấm kỵ…


VIP-HD2

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN