CUỐN KINH THÁNH CỦA DANIEL - The Book of Daniel (2013)


CUỐN KINH THÁNH CỦA DANIEL poster

Phim Cuốn Kinh Thánh Của Daniel dựa trên sự việc được ghi lại trong Kinh Cựu Ước, thời Jerusalem bị xâm chiếm và dân tộc phải lưu đày tại Babylon. Câu chuyện phim này nói về Daniel và 3 người bạn, những người vẫn 1 mực kính phục và vâng giữ điều răn luật lệ Thượng Đế mình, Ngài nâng đỡ, giữ gìn họ, dù họ có bước vào lò lửa hừng hay trong hang sư tử cũng không tổn hại gì - Vì Ngài ở bên họ.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN