Cuộc Chiến Quyền Lực - Our Brand Is Crisis (2015)


Cuộc Chiến Quyền Lực poster

Phim Cuộc Chiến Quyền Lực - Our Brand Is Crisis 2015 là một bộ phim dựa trên bộ phim tài liệu "Thương hiệu của chúng tôi là Crisis", trong đó tập trung vào việc sử dụng các chiến lược, chiến dịch chính trị của Mỹ ở Nam Mỹ.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN