Chuyện Tình Không Bến - Mr. Church


Chuyện Tình Không Bến poster

Nội dung: Dựa trên sự kiện có thật, Mr.Church, một người đàn ông được thuê bởi một thành viên đứng đầu một giáo hội kín, người này đã chết, gia đình đang gặp khó khăn, Church được thuê để chăm sóc cho những thành viên trong nhà đó.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN