Chúng Tôi Đến Rồi - Up Idol Season 2


Chúng Tôi Đến Rồi poster

"Chúng Tôi Đến Rồi 2016" có sự tham gia của Triệu Nhã Chi, Lưu Gia Linh, Mạc Văn Uý, Trần Kiều Ân, Tạ Na, Giang Nhất Yến, Hề Mộng Dao, Từ Kiều và 2 MC Uông Hàm, Viên Hoằng


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN