Chiến binh vũ trụ 2: Người hùng liên minh - Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004)


Chiến binh vũ trụ 2: Người hùng liên minh poster

Starship Troopers 2 là phần tiếp theo của bộ phim Starship Troopers. Lần này nhóm người còn sống sót phải tìm cách tìm cho ra chỗ trú ẩn trên hành tinh mới.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN