Chiến Binh Huyền Thoại - Savage Dog (2017)


Chiến Binh Huyền Thoại poster

Một câu chuyện đặt bối cảnh ở Đông Dương vào năm 1959, một vùng đất vượt ra ngoài quy luật và một thời đại mà không có lòng thương xót, và sự ra đời của một huyền thoại.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN