Cao Thủ Sa Mạc - Da Mo Gu Xia (2017)


Cao Thủ Sa Mạc poster

Vào năm Thành Hóa, đốc chủ Đông Xưởng Vương Tử Sư mưu đồ soán vị, ra sức tàn sát trung lương. Trong một cuộc tấn công của hắn, viên chỉ huy sứ trung thành Tùy Đường may mắn thoát chết và bị truy đuổi đến sa mạc. May thay, anh được thiếu chủ của thần kiếm sơn trang, người vốn đã mai danh ẩn tích cứu sống.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN