Biển Xanh Sâu Thẳm 2 - Deep Blue Sea 2 (2018)


Biển Xanh Sâu Thẳm 2 poster

Nhà khoa học chuyên về lĩnh vực chăm sóc cá mập Misty Calhoun (Danielle Savre vào vai) được mời để tham khảo ý kiến về một dự án bí mật mới do Carl Durant (Michael Beach vào vai) điều hành. Quá trình nghiên cứu, khống chế những con cá mập có thể dẫn đến những nguy hiểm chết người.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN