Bến Không Chồng - Wharf of Widows 2000


Bến Không Chồng poster

Một câu chuyện đau xót về thời hậu chiến, những hình ảnh và nhân vật gây xúc động cho khán giả tận đáy lòng, Bến không chồng là một thành công lớn của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, một tác phẩm quan trọng của điện ảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN