Bãi Biển Xinh Tươi - Beach Spike


Bãi Biển Xinh Tươi poster

Tại bãi biển thiên đường(Paradise Cove) ở Hong Kong, Sharon(Lo Mang Chrissie Chau) và Rachel(Lo Mang Theresa Fu) làm việc tại một nhà hàng của chú mình, Ông Tao(với diễn xuất của Lo Mang) là một bật thầy về kung fu.


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN