Bác Sĩ Lưu Manh - Dr Mack


Bác Sĩ Lưu Manh poster

Chàng bác sỹ Mack rất được lòng bệnh nhân. Tuy vậy, không ai biết chàng là một bác sỹ 'chui' không hề có giấy phép hành nghề.


Youtube

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN