1448 Tình Yêu Giữa Chúng Ta - 1448 Love Among Us


1448 Tình Yêu Giữa Chúng Ta poster

Phim dựa trên việc muốn thay đổi luật dân sự 1448 tại Thái Lan . Vì hiện nay , hôn nhân đồng giới tại Thái vẫn không hợp pháp và không được bảo vệ quyền lợi cho các cặp đôi sau hôn nhân . Nội dung luật 1448 chỉ bảo vệ quyền lợi cho các cặp vợ chồng là nam và nữ từ 17 tuổi trở lên . Cũng chính vì vậy , các cặp đôi đồng giới nếu xảy ra vấn đề gì trong hôn nhân , như gặp tai nạn , hay bất trắc thì người còn lại sẽ không được pháp luật bảo vệ các quyền về sự uỷ thác thân nhân cũng như về tài sản .


Youtube

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN