Đêm Trao Kỉ Niệm - Liveshow Đặng Thế Luân Và Trúc Mi ( 2016 )


 Đêm Trao Kỉ Niệm  poster

1 LK Gạo Trắng Trăng Thanh: Gạo Trắng Trăng Thanh, Trăng Rụng Xuống Cầu - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 2 Hồi Tưởng - Đặng Thế Luân 3 LK Ngày Xưa Anh Nói: Ngày Xưa Anh Nói, Một Chuyến Xe Hoa - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 4 Phận Má Hồng - Trúc Mi 5 Giọt Buồn Không Tên - Đặng Thế Luân 6 Đính Ước - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 7 Nếu Đời Không Có Anh - Trúc Mi 8 LK Bão Tình: Bão Tình, Tình Lỡ - Diễm Liên, Y Phương – Trúc Mi, Đặng Thế Luân 9 Trích Đoạn Ngô Quyền - Ngọc Đáng, Trúc Mi, Đặng Thế Luân 10 LK Đôi Mắt Người Xưa: Hai Lối Mộng , Đôi Mắt Người Xưa - Đặng Thế Luân 11 Ve Sầu Mùa Phượng - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 12 LK Tự Tình Quê Hương: Giấc Ngủ Đầu Nôi, Tự Tình Quê Hương, Chiếc Xuồng - Nhật Lâm, Trúc Mi, Đặng Thế Luân 13 Trăng Tàn Trên Hè Phố - Trúc Mi 14 Quán Nửa Khuya - Đặng Thế Luân 15 Nhạc Cảnh Lan và Điệp: Lan và Điệp 1,2,3 - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 16 Siết Chặt Bàn Tay - Trúc Mi 17 Cha Ơi - Đặng Thế Luân 18 LK Đồi Thông Hai Mộ: Đồi Thông Hai Mộ 1, 2 - Trúc Mi 19 LK Mưa - Y Phương, Lê Quốc Tuấn, Trúc Mi, Đặng Thế Luân 20 Lời Cuối Cho Em - Đặng Thế Luân, Trúc Mi 21 LK Đêm Trao Kỷ Niệm: Đêm Trao Kỷ Niệm, Kỷ Niệm, Lòng Mẹ - All Singers


VIP-HD1

Bình Luận

Cảm Nhận

  • Hiện tại không có cảm nhận.

PHIM LIÊN QUAN